MARCH NETWORKS

MARCH NETWORKS

March Networks
March Networks tập trung vào việc cung cấp giải pháp quản lý end-to-end IP video, giúp khách hàng nhận ra giá trị đích thực của networked video. Trong hơn một thập kỷ , hệ thống thương mại và các tổ chức chính phủ trên toàn thế giới đã sử dụng hệ thống giám sát và các ứng dụng phần mềm thông minh:
  • Duy trì các tiêu chuẩn an toàn cao nhất cho khách hàng và nhân viên
  • Giảm thiệt hại do hành vi trộm cắp , lừa đảo và tội phạm khác
  • Giảm thiểu rủi ro an ninh và trách nhiệm
  • Tận dụng hình ảnh thông minh để cải thiện hoạt động , hiệu suất và lợi tức đầu tư

Với khả năng sản xuất ở Trung Quốc, Hoa Kỳ và Mexico , và một kinh nghiệm bán hàng và hỗ trợ trên khắp các châu lục , chúng ta có thể hỗ trợ khách hàng của chúng tôi trên toàn thế giới và duy trì danh tiếng của chúng tôi là nhà cung cấp hàng đầu các giải pháp thông minh IP video cho các ngân hàng và tập đoàn tín dụng , các nhà bán lẻ , các cơ quan giao thông vận tải và các tổ chức thương mại và chính phủ khác.
 
Statistics
  • Online4
  • This month12,845
  • Total607,194
You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second