Luxriot

Luxriot

Luxriot logo Simple yet Powerful

Luxriot VMS Software

Luxriot là một hệ thống quản lý kiến trúc mở video (VMS). Luxriot cho lưu trữ định dạng MJPEG, MPEG4 và H.264 cũng như HD và dòng Video IP Megapixel truyền qua mạng, bộ mã hóa và bảng video capture. Luxriot tích hợp được với hơn 1800 thiết bị từ các nhà sản xuất lớn như Axis, Arecont Vision, ACTi, Basler, SONY, IQinVision, UDP, VIVOTEK và những hãng khác. Cùng với kiến trúc client-server Luxriot cho phép xây dựng các giải pháp mở rộng từ một NVR / DVR cho hệ thống máy chủ đa xử lý hàng ngàn camera.

Chi phí thấp để sở hữu bản cập nhật phần mềm miễn phí suốt đời, hỗ trợ Luxriot miễn phí, và không có lệ phí hàng năm.
Statistics
  • Online6
  • This month11,868
  • Total606,217
You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second